Ventilation

Med tiden drar ventilationskanaler till sig smuts, damm och fett - detta minskar luftflödet och påverkar inomhusklimatet negativt.

Smutsiga ventilationskanaler ökar risken för boendes och medarbetares hälsa samt möjliggör och underlättar för fukt- och mögelangrepp att uppstå. Vid rengöring av ventilationskanaler så använder vi oss av roterande borstar som effektivt tar bort smuts och damm. Ibland räcker det inte med att viska (borsta) ventilationskanalerna, exempelvis efter brand då rök kan ha trängt in i kanalerna. Vi använder oss då av en Microjet ULV (Microjet Ultra Low Volume), detta är en utrustning som applicerar och sprider rengöringsmedel i droppstorlekar på mindre än 30 micrometer. Medlet vi använder oss av är en så kallad kanalförseglare, ett specialmedel som skapar en ny inneryta i kanalerna och därmed kapslar in eventuell kvarstående lukt. Schröder Skadeteknik rengör ventilationskanaler åt både privatpersoner och företag.