Ventilation

Med tiden drar ventilationens kanaler till sig smuts, damm och fett. Detta minskar luftflödet och påverkar inneklimatet.

När man har smutsiga kanaler ökar också risken att få hälsoproblem, fukt och mögel. Schröder HG rengör ventilation till både privat och företag.

Vid bränder påverkas också ventilationen och där räcker det inte alltid bara att rengöra kanalerna. Då använder vi oss av en Microjet ULV (Ultra Low Volume). Med det menas en utrustning som applicerar och sprider medel i droppstorlek mindre än 30 micrometer. Medlet vi använder är Kanalförseglare. Ett specialmedel som binder upp och förseglar damm och sotpartiklar.