Asbest

Asbest är små tunna mineralfiber. Vid dammspridning kan de tränga ner i lungorna och på sikt orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Man hittar asbest i äldre byggnader i b.la. rörisolering, underskikt till plastmattor, i färger och plaster, i fix och fog till kakel, i vägskivor med mera.

Vi på Schröder Skadeteknik har tillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) att hantera asbest. Vi kan hjälpa till med hanteringen av asbest vid t.ex. skador, renovering eller rivning. För att vara på säkra sidan vid ex. rivningsarbete, inventerar vi materialet och skickar iväg det på analys. Allt material tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt.