Asbest

Vi utför asbestsanering från Klippan i väst till Sölvesborg i öst, från Älmhult i norr till Höör i söder.

Asbest är små tunna mineralfibrer som vid dammspridning lätt kan tränga ner i lungorna. Detta kan på sikt orsaka ett flertal allvarliga lungsjukdomar. Asbest återfinns bland annat i en del äldre byggnader, exempelvis i rörisolering, underskikt till plastmattor, i färger och plaster, i fix och fog till kakel, i väggskivor och takpannor med mera. Vi på Schröder Skadeteknik har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) tillstånd att hantera asbest genom asbestsanering. Vi hjälper dig med hantering av asbest vid exempelvis skador, renovering eller rivning.

För att vara på den säkra sidan, vid exempelvis ett rivningsarbete, inventerar vi materialet och skickar iväg det på analys för att ta reda på om det innehåller asbest eller ej. Allt material omhändertas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Arbetet utförs med säkra, beprövade metoder och med människans trygghet i fokus - allt för att undvika komplikationer och säkerställa en trygg miljö.

Är du i behov av asbestsanering eller önskar ta reda på om en byggnad eller ett material innehåller asbest är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vår vision är att vara det självklara valet när det kommer till asbestsanering i norra Skåne och södra Småland!