Asbest sanering för dig i bland annat Hässleholm och Kristianstad

Asbest är små tunna mineralfibrer. Vid dammspridning kan de tränga ner i lungorna och på sikt orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Man hittar asbest i äldre byggnader i b.la. rörisolering, underskikt till plastmattor, i färger och plaster, i fix och fog till kakel, i vägskivor med mera.

Vi på Schröder Skadeteknik har tillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) att hantera asbest, genom asbest sanering. Vi kan hjälpa dig i bland annat Hässleholm och Kristianstad med hanteringen av asbest vid t.ex. skador, renovering eller rivning. För att vara på säkra sidan vid ex. rivningsarbete, inventerar vi materialet och skickar iväg det på analys. Allt material tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt. Detta gör att allt arbete sköts på ett säkert sätt, för att slippa komplikationer. 

Skulle du i städer så som Kristianstad och Hässleholm vara i behov av hjälp med asbest sanering är ni varmt välkomna att höra av er till oss. Förhoppningsvis är vi företaget ni vänder er till när ni behöver hjälp med just sanering av asbest.