Nyheter

Översvämning

Höga vattenflöden och översvämningar är något vi hör och läser om allt oftare, nu senast under helgen i samband med stormen Babet. På Schröder Skadeteknik har vi lång erfarenhet när det kommet till hantering av och sanering efter en vattenskada. Nedan har vi sammanställt ett par tips på hur du kan skydda din fastighet/bostad mot omfattande skada eller åtminstone begränsa dem:

- Se till att brunnar runt fastigheten inte är igensatta.

- Palla upp lösöre (möbler, prylar etc.) i källare. Med fördel ställs möbler och större prylar på plastkilar och mindre artiklar i plastbackar (trä suger åt sig vatten varför vi förordrar plastkilar och plastbackar). Tänk på att trämöbler och annan inredning av organiskt material aldrig ska stå i direkt anslutning till ett betonggolv oavsett översvämning eller inte. Hyllor i stål eller annat icke organiskt material är att föredra!

- Införskaffa en billig vattenpump med utkastarslang. 

- Har man möjlighet och risken för översvämning är överhängande kan man sätta ut höga golvlister av gummi för att förhindra vattnets framfart i bostaden.

- Kommunens avlopp blir ofta överbelastade vilket kan skapa baktryck - det vill säga att avloppsvatten tränger upp i intilliggande fastigheters brunnar. Det finns tätningar och backventiler att installera som förhindrar detta men det är en åt en åtgärd vi avråder ifrån då avloppsvattnet istället letar sig vidare och upp i andra brunnar i fastigheten. Förbered istället med en vattenpump, gummiraka och trasor!

25 Oct - 2023 kl. 00:00
Nyheter

Vi är för fjärde året i rad certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi kan med stolthet och stor glädje meddela att vi efter den årliga ISO-revisionen fortfarande är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 - för fjärde året i rad! Vi fick berättat för oss från revisorn hos Qvalify att endast 3 av 100 företag får liknande resultat som Schröder Skadeteknik och vi är så glada att vårt hårda arbete ger resultat!
 
ISO 9001 fokuserar på att vi som företag har ett systematiskt kvalitetsarbete som möter kundernas förväntningar samt gör det lättare att
utveckla och förbättra verksamheten. ISO 14001 fokuserar i sin tur på att vi har ett systematiskt miljöarbete med syfte att hjälpa oss minimera företagets miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling.
8 Jun - 2023 kl. 00:00
Nyheter

Moderniserad och renoverad station i Kristianstad

Nyligen invigde vi den nyrenoverade och moderniserade stationen i Kristianstad med både mingel, afterwork och klippnig av röda bandet! Lokalerna har genomgått en grundlig översyn och modernisering för att möta vår interna standard för miljö och kvalitet samt för att skapa en trivsammare arbetsplats för de medarbetare som arbetar på och utgår från stationen.

3 May - 2023 kl. 00:00
Nyheter

Schröder Academy

Under våren har Tim så sakteliga dragit igång en ny satsning, Schröder Academy, vars syfte är att utbilda, informera och kompetensutveckla såväl internt som externt inom de områden där Tim och företaget besitter goda kunskaper och erfarenheter. Hör av dig så tittar vi tillsammans på vilken typ av utbildningar eller informationsträffar som kan vara aktuella för just ert företag, organisation eller förening!

31 Mar - 2023 kl. 00:00