Nyheter

Översvämning

Höga vattenflöden och översvämningar är något vi hör och läser om allt oftare, nu senast under helgen i samband med stormen Babet. På Schröder Skadeteknik har vi lång erfarenhet när det kommet till hantering av och sanering efter en vattenskada. Nedan har vi sammanställt ett par tips på hur du kan skydda din fastighet/bostad mot omfattande skada eller åtminstone begränsa dem:

- Se till att brunnar runt fastigheten inte är igensatta.

- Palla upp lösöre (möbler, prylar etc.) i källare. Med fördel ställs möbler och större prylar på plastkilar och mindre artiklar i plastbackar (trä suger åt sig vatten varför vi förordrar plastkilar och plastbackar). Tänk på att trämöbler och annan inredning av organiskt material aldrig ska stå i direkt anslutning till ett betonggolv oavsett översvämning eller inte. Hyllor i stål eller annat icke organiskt material är att föredra!

- Införskaffa en billig vattenpump med utkastarslang. 

- Har man möjlighet och risken för översvämning är överhängande kan man sätta ut höga golvlister av gummi för att förhindra vattnets framfart i bostaden.

- Kommunens avlopp blir ofta överbelastade vilket kan skapa baktryck - det vill säga att avloppsvatten tränger upp i intilliggande fastigheters brunnar. Det finns tätningar och backventiler att installera som förhindrar detta men det är en åt en åtgärd vi avråder ifrån då avloppsvattnet istället letar sig vidare och upp i andra brunnar i fastigheten. Förbered istället med en vattenpump, gummiraka och trasor!

25 Oct - 2023 kl. 00:00