Brand- & Vattenskador

En snabb och korrekt insats ökar chansen att rädda både fastighet och egendom!

Att vara snabb räddar inte bara egendom utan skapar även förutsättningarna för att exempelvis en verksamhet snabbt kan komma igång igen. På Schröder Skadeteknik har vi lång erfarenhet och erfaren personal vilket gör att vi kan ta hand om varje unik situation. Vid såväl brand- som vattenskada gäller det att agera snabbt och sätta in rätt åtgärd för att minska skador på egendom och byggnader. Vid sanering efter brand innebär en snabb insats att vi exempelvis minimerar spridningen av rökdoft till intilligande rum och fastigheter. Detta genom att bland annat tömma det brandskadade utrymmet på lösöre, riva bort bränt material samt plasta in och behandla med kemikalier. En snabb insats vid vattenskada kan exempelvis förhindra angrepp från mikrober så som bakterier och mögel. Vid en vattenskada ser vi till att först tömma hela eller delar av bostaden/lokalen för att sedan påbörja sanering och återställning av skadan. Det lösöre som töms från bostaden transporteras till våra moderna lokaler för eventuell vidare sanering, torkning och magasinering.