Brand- & Vattenskador

Vid en brandsanering är det av all vikt att göra en snabb insats för att rädda både fastighet och egendom.

Att vara snabb räddar inte bara egendom utan gör också att t.ex. en verksamhet snabbt kan komma igång. På Schröder Skadeteknik AB har vi lång erfarenhet och kunnig personal för att ta hand om varje unik situation.


Vattenskador

Precis som vid en brandskada gäller det att vara snabb vid en vattenskada för att minska skador på egendom och byggnader och för att bromsa mögel och bakterieangrepp. Vid skada ser vi till att tömma hela och delar av bostaden för att sedan påbörja sanering och återställning av skadan.

Det lösöre som töms ifrån bostaden transportertas till våra moderna lokaler för att ev saneras, torkas eller magasineras.