Luktsanering

Vaportek

Tillsammans med Vaportek och Nac-Europe tillhandahåller vi olika sorters luktpreparat som bryter ner dålig lukt. Med en variation av olika dofter kan vi med hjälp av helt miljövänliga preparat få bukt med luktproblemet. Vaportek används främst vid brand, nikotin och avloppsskador men fungerar även till sekundära luktproblem.

 

Jetfoggning

Stora eller svåråtkomliga utrymmen som behöver saneras efter exempelvis en brandskada, mögelskada eller dålig lukt kan med hjälp av en jetfogger fyllas med kemisk rök. Jetfoggern producerar tillsammans med eteriska oljor en tjock vit rök som sprider sig fort i det skadade utrymmena.

 

Jonisering

Även kallat "rökätare" är en maskin som bryter ner odörer, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer. Aggregatet används ofta vid brandskador för att minimera brandrökslukt i t.ex. en trappa eller i ett kök.

  

Ozonering

Med hjälp av ett ozonaggregat kan man förbättra livskvaliteten och avlägsna oönskade odörer. Ozonaggregat används ofta vid brandskador för att snabbt och effektivt få bort lukten på lösöre. Detta genom att först kemiskt sanera lösöret och sedan behandla det i en ozonkammare.

 

Noco Spray

Nocospray är en portabel och högeffektiv metod framtagen för att snabbt, effektivt & automatiserat hantera desinficering & luktsanering inom sanering, sjukvård, vårdhem, förskolor, veterinärer, lokaltrafik, polis, hotell, restaurang, fastigheter & rederier m.fl. 

Väl beprövad kemi- Från lukt- och mögelsanering till avdödning av norovirus & salmonella behandlas luft och ytor automatiskt genom ett antal väteperoxidbaserade desinfektionsmedel som är helt biologiskt nedbrytbara med endast syre och vatten som restprodukter. 

Innovativ applicering - Appliceringen sker i en hastighet och temperatur som skapar en mycket kortlivad superoxid i aerosolformat, en unik och innovativ metod som snabbar upp processen betydligt. 


Läs gärna mer om Orci på https://www.orci.se/