Luktsanering

För att råda bot på dålig lukt har vi en bred arsenal av produkter och tekniker att tillgå, bland annat:

Vaportek
Tillsammans med Vaportek och NAC Europe tillhandahåller vi olika typer av luktpreparat som bryter ner dålig lukt. Med en variation av olika dofter kan vi med hjälp av helt miljövänliga preparat få bukt med dålig lukt. Vaportek används främst efter brand- och rökskador, avloppsskador och vid luktproblem efter tobaksbruk - nikotin m.m. Tekniken fungerar även för att råda bot på sekundära luktproblem.

Jetfoggning
Stora eller svåråtkomliga utrymmen som behöver saneras efter exempelvis en brandskada, mögelskada eller annan dålig lukt kan med hjälp av en jetfogger fyllas med kemisk rök. Jetfoggern producerar tillsammans med eteriska oljor en tjock vit rök som fort sprider sig i det luktpåverkade utrymmet.

Jonisering
Joniseringsmaskinen, även kallat "rökätare", är en maskin som bryter ner odörer, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer. Aggregatet används ofta vid brandskador för att minimera brandrökslukt i exempelvis trapphus eller i ett kök.

Ozonering
Med hjälp av ett ozonaggregat kan vi förbättra livskvaliteten och avlägsna oönskade odörer. Ozonaggregat används ofta vid brandskador för att snabbt och effektivt få bort lukt på lösöre. Lösöret saneras först kemiskt och sedan behandlas det i en ozonkammare. 

Noco Spray
Nocospray från ORCI är en portabel och högeffektiv metod framtagen för att snabbt, effektivt & automatiserat hantera desinficering & luktsanering inom såväl sjukvård, vårdhem, förskola och hos veterinärer som inom lokaltrafiken, polisen, hotell, restaurang, fastigheter och rederier med flera. 

  • ORCI använder välbeprövad kemi: Från lukt- och mögelsanering till avdödning av norovirus & salmonella behandlas luft och ytor automatiskt genom ett antal väteperoxidbaserade desinfektionsmedel. Dessa medel är helt biologiskt nedbrytbara med endast syre och vatten som restprodukter. 

  • Innovativ applicering: Appliceringen sker i en hastighet och temperatur som skapar en mycket kortlivad superoxid i aerosolformat - en unik och innovativ metod som snabbar upp saneringsprocessen betydligt.

Läs gärna mer om ORCI på www.orci.se