PCB

PCB (Polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organsika föreningar som hittas i fogmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Det hittas i en rad äldre byggnader och påverkar vår fortplantningsförmåga, imunförsvaret och kan bidra till cancerutveckling. Förordningen (2007:19) som kräver att:

  • Byggnader uppförda eller renoverade under tiden 1956-1973 skall vara inventerade rörande förekomst av PCB senast 30/6-2008
  • Byggnader uppförda 1956-1969 skall vara sanerade senast 30/6 2014
  • Byggnader uppförda 1970-1973 samt industribyggnader skall vara sanerade senast 30/6 2016.9

 

Vi på Schröder Skadeteknik AB är utbildade av ADD SAFE i Sanerig av PCB-haltiga fogar. Vårat mål är att på ett så effektivt och metodiskt sätt uföra saneringen. Bra dagliga arbetsrutiner är en förutsättning för att våra saneringsmål ska nås och för att aktuella föreskrifter och förordningar ska följas.