ISBLÄSTRING

TORR-IS blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod.

Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig.
Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen.

För mer information gällande isblästring och dess metod gå in på www.3-be.se