ISBLÄSTRING

Isblästring med torr-is är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod.

Ytan som ska rengöras blästras med små pellets av torr-is, det vill säga koldioxid i fast form. De små pelletserna tränger igenom smutsen och värms upp av ytan varpå de övergår från fast form till gasform. Gasen tar upp 530 gånger så stor volym som pelletsen vilket innebär att smutsen lossnar från ytan av gasen som expanderar.

För mer information om isblästring och hur metoden fungerar, gå in på 3-BE.se