Dokument & Nedladdningar

Kvalitetspolicy

På Schröder Skadeteknik AB är vi specialister på skadesanering, avfuktning, golvslipning, rivning samt rivning av hälsofarliga material.

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskilt uppdrag. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänster utförda av god kvalitet på utsatt leveranstid. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

På Schröder skadeteknik sätter vi trivselnivån högt. Trivs man på sin arbetsplats smittar det av sig, vilket i sin tur skapar en bättre och trevligare arbetsplats.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.
 • Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.
 • Genom att alltid sätta medarbetarnas önskemål i fokus
 • Genom att ständigt lyssna och ge konstruktiv kritik och feedback till våra medarbetare