Dokument & Nedladdningar

Information till allmänheten

Under ordinarie arbetstid finns det hjärtstartare och första hjälpen utbildade medarbetare att tillgå på vår station i Tyringe.

I händelse av brand i våra lokaler undvik att vistas i närheten och stäng fönster samt ventilation. Röken följer vindens riktning. Titta efter en flagga eller en vimpel i närheten för att kontrollera denna. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vindriktningen. Läs mer i dokumenten nedan.

Schröder Skadeteknik arbetar främst med alkaliska rengöringsmedel men också med andra kemikalier. Vi har genomfört en riskanalys som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor. På Schröder Skadetekniks station i Tyringe lagerhåller vi en liten mängd av farliga kemikalier. Vid en eventuell olycka önskar vi trotts vår lilla mängd delge information till allmänheten om olyckan skulle vara framme. Eventuella spill som sker inne på företaget tas om hand av vår egen brunn. Vid ett eventuellt spill bryts strömmen till en pump i brunnen. Därefter kontaktas SVB-Tyringe för hantering och deponering av kemikalieresterna. Schröder Skadeteknik omfattas inte av Sevesolagstiftningen men önskar ändå informera allmänheten som om vi gjorde det. Utförligare information finns att ladda ner nedan.

Klicka på länken för att ladda ner:

Viktig information till allmänheten

Rutiner vid brand