Rörinspektion

Har ni skador på avlopssystemet eller återkommande problem med era rörledningar. 

Med hjälp av våran filmutrustning kan vi ta reda på vad som orsakar problemen på mindre rörsystem i hemmiljö.

Efter avslutad inspektion lämnas inspektionsfilmen över på usb tillsammans med en skriftlig sammanställlning. 

 

Inom saneringsbranschen behöver mer än rörledningar inspekteras för att lösa eller förebygga problem.  

Dåligt drag i ventilationskanaler och skorstenar beror oftast på att dom är igensatta av fågelbo, nedfallna stenar mm. 

Igensatta kanaler och skorstenar ger en försämrad inomhusmiljö och ökar risken för mögelangrepp i vårutrymmen. 

Med hjälp av våran kamera kan vi lokalisera och åtgärda problemet på ett smidigt sätt.