Klottersanering

Vi klottersanerar det flesta underlagen med effektiv modern teknik!

Genom att använda moderna rengöringsmedel från Trion Tensid AB tillsammans med hetvattentvätt minimerar vi påverkan på miljö och hälsa vid sanering av klotter. En hetvattentvätt är en högtryckstvätt som utöver väldigt högt tryck även värmer vattnet en bra bit över kokpunkten vilket underlättar sanering. Efter klottersanering rekommenderar vi att man klotterskyddar ytan/underlaget. Det klotterskydd vi använder är en färglös skyddsbehandling som applicerad på ren yta försvårar för nytt klotter att tränga in och fästa i materialet.