Klottersanering

På Schröder Skadeteknik klottersanerar vi det flesta underlagen och vi använder oss av effektiv teknik för att på ett så miljövänligt sätt ta bort klottret.

Vid klottersanering rekommenderar vi att man även klotterskyddar. Klotterskydd är en färglös skyddsbehandling som appliceras på en ren yta, för att sen förhindra att klottret trängs in.