Fasad & Takrengöring

En ren och snygg fasad, samt ett tak fritt från påväxt, ökar ofta både värdet och det visuella intrycket av byggnaden!

En fasad kan bestå av många material, allt ifrån puts och sten till plåt och trä. Vi väljer alltid den rengöringsmetod som bäst passar den aktuella fasaden. Utöver smuts är det inte ovanligt att tak och fasader även täcks med påväxt av mossa, alger med mera. Denna påväxt förhindrar avrinning av vatten och snö samt fungerar som en väldigt bra fuktsamlare - något som på sikt kan leda till fuktskador och frostsprängningar. Med rätt utrustning och produkter kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt få ytorna fria från påväxt samt även försvåra för den att återkomma.