Fasad och Takrengöring

Att ha en ren och snygg fasad ökar ofta värdet på en fastighet.

Eftersom en fasad kan bestå av allt ifrån puts och sten till plåt och trä, väljer vi alltid en rengöringsmetod som passa för just den typen av fasad. Påväxt på tak och fasader är inte heller helt ovanligt. Det samlar fukt vilket kan leda till frostsprängningar. Med rätt utrustning och produkter kan vi på ett effektiv och kvalitetssäkert sätt få ytorna fria ifrån påväxten.