AVFUKTNING 

Vattenskador är ofta förödande. Oavsett om det rör sig om ett litet läckage eller en stor översvämning så kan det sätta käppar i hjulen för de flesta.

Vid en vattenskada är vi ofta bland de första på plats näest efter räddningstjänsten. Vi skapar oss en snabb överblick av situationen och beslutar direkt vilka åtgärder som ska sättas in, allt för att rädda så mycket som möjligt! Trots stora mängder vatten finns det goda möjligheter att rädda både byggnader och lösöre så länge vi agerar snabbt och med korrekt teknisk avfuktning.

Avfuktning är i mångas ögon en maskin som ställs på plats för att torka det som är fuktigt. Hur torkningen i själva verket utförs eller är planerad ser man sällan. Det finns många bakomliggande faktorer som avgör hur effektiv en viss torkteknik är. Med rätt teknik för varje specifik situation kan vi rädda mer än vad man tror, dessutom på väldigt kort tid!

Vår vision är att ligga i framkant vad gäller avfuktning i norra Skåne samt södra Småland och har därför valt att investera i det senaste inom avfuktningsteknik: DBK Drymatic - framtidens avfuktning.

 

DBK Drymatic

DBK Drymatic är ett unikt torksystem som arbetar med en kontrollerad applicering av värme och luftväxling. Med hjälp av koncentrerad värmetorkning och effektiv lufthantering kan vi snabbt och effektivt torka vattenskador. Tekniken är inte på något sätt ny men man har valt att arbeta med befintlig teknik på ett annorlunda sätt, vilket visat sig uppnå väldigt goda resultat. Ett nytt unikt system inom avfuktning helt enkelt.

Utöver en effektiv torkteknik med goda resultat kan vi även med DBK Drymatic fjärravläsa den pågående avfuktningen. Det vill säga att vi vid en vattenskada placerar ut mätprober som sedan på distans via en dator eller smartphone ger oss information om hur avfuktningen fortlöper. Detta minskar både resandet och behovet av fysisk tillgång till bostaden eller lokalen - bra för såväl individ som miljö!

Varför vi valt DBK Drymatic är ingen hemlighet, tekniken förkortar torktiden och minskar energiåtgången. Detta gör DBK Drymatic till den mest miljövänliga torktekniken på marknaden samtidigt som den underlättar för dig som kund då den totala tiden för återställning av skadan förkortas avsevärt.

Mer information om hur Drymatic fungerar finner ni här.