AVFUKTNING 

Inom vårt yrke är många skador förödande. Inte minst vattenskadorna. Även det minsta läckaget till den stora översvämningen sätter käppar i hjulen för dem flesta.

Vid en vattenskada är vi ofta bland dem första på plats, strax efter räddningstjänsten. Vi gör då en snabb överblick om vad som behöver göras för att rädda så mycket som möjligt.

Trots stora mängder vatten går många byggnadsdelar och lösöre att rädda.
Detta genom snabbt agerande och bra teknisk avfuktning.

 

För många är avfuktning en maskin som ställs på plats och torkar det fuktiga. Hur sedan torkningen är utförd eller planerad ser man sällan. Det ligger mycket bakomliggande faktorer för hur en bra torkteknik kan rädda mer än vad man tror, på väldigt kort tid. 

Vår vision är att ligga i framkant vad gäller avfuktning i Kristianstad och Hässleholm samt teknisk utveckling och vi har därför valt att satsa på det senaste inom avfuktningteknik.
Vi kan därför stolt presentera framtidens avfuktning. DBK Drymatic

DBK Drymatic

DBK Drymatic är ett unikt torksystem som utnyttjar kontrollerad applicering av värme och luftväxling. Med hjälp av koncentrerad värmetorkning och effektiv lufthantering kan vi snabbt och effektivt torka vattenskador.

Tekniken är inte på något sätt ny, man har istället valt att arbeta med dagens befintliga teknik annorlunda och på så sätt uppnått väldigt goda resultat. Ett nytt unikt system inom avfuktning.


För att göra det hela ännu bättre kan vi fjärravläsa all avfuktning.Det vill säga att vid en vattenskada kan vi placera ut mätprober för att sedan på avstånd via en dator eller smartphone få information om hur avfuktningen fortlöper.


Att vi valt just Drymatic är ingen hemlighet. Tekniken förkortar torktiden och minskar energiåtgången. Detta gör Drymatic till den mest miljövänliga torktekniken på marknaden. Men framförallt underlättar det för dig som kund i bland annat Hässleholm och Kristianstad då den totala tiden för återställningen av skadan förkortas.

Mer information om hur Drymatic fungerar finner ni här.