Isblästring

Brand har av okänd anledning tagit fart i en villa. Branden har spridit sig i hela huset samt upp till vinden.

På bilden ses en av våra medarbetare isblästra bort soten ifrån träpanel och regelverk. Isblästring är en metod där man använder torr is (-87 grader) och högt tryck. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig.

Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. I detta fallet är det sot efter branden som faller bort ifrån ytan. Soten faller ned på marken och vi kan därefter dammsuga upp resterna. Isblästring är att föredra då det är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod.