Virus, Bakterier, Mögel, Vinterkräksjuka.

På Schröder Skadeteknik har vi under lång tid arbetat med sanering och decinficering efter olika typer av bakterier och virus. 

Det kan handla om akuta åtgärder eller mer förebyggande åtgärder. 

Vi har marknadsledande produkter och moderna maskiner för att på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna sanera efter ex vinterkräksjukan, virus, mögel mm.

 Med anledning av COVID 19 koncentrar vi oss just nu lite extra på denna sanering. 

Sanering efter COVID 19 skiljer sig inte mycket ifrån de metoder vi alltid sanerat virus och bakterier med. En positiv skillnad är att vår utrustning och teknik ständigt uppdateras till det bättre. 

Enligt oss är den absolut bästa metoden för eliminering av virus och bakterier våt applicering. Detta i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Våt applicering innebär att man distribuerar kemikalier på ytor med ex en lågtrycksspruta eller våtfogger för att sedan mekaniskt (för hand) torka av ytorna. 

Som ett komplement till den våta appliceringen har vi ett brett sortiment av olika maskiner till vår hjälp. Maskinerna är anpassade för att på ett effektivt sätt distribuera kemikalierna. På så sätt kan vi senara allt ifrån butiker, omklädningsrum och verkstäder till stora lagerlokaler och varuhus. 

Nedan visas några exempel de maskiner vi har till vårt förfogande. 


Våtfogger

Elektrisk våt/Kall dimmning

 

PulsJet Fogger

Bensindriven fogger för stora lokaler 

     

Thermo Fogger 

Nätdriven termisk fogger

 

NocoSpray

Automatiserad fogger

                                                                                               

Coronavirus, COVID 19

Coronavirus är zoonotisk, vilket betyder att det överförs mellan djur och människor. Detaljerade undersökningar

fann att SARS-CoV överfördes från Sibetdjur till människor och MERS- CoV från dromedarkameler till människor. 

Flera kända coronavirus cirkulerar i djur som ännu inte har infekterat männiksor. 

Kännetecken:

Covid 19 påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. 

Vanliga tecken på infektion är luftvägsbesvär, feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. 

I svårare fall kan infektion orsaka lunginflammation, allvarlig akut andnings symtom, njursvikt och även dödsfall. 

Källa: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Så smittar Covid 19

Man tror att COVID 19 är en droppsmitta, d.v.s att viruset kan spridas när en redan smittad människa nyser eller hostar. Får man sedan viruset på sina händer och därefter rör vid ansiktet, munnen eller ögonen kan viruset ta sig in i kroppen. 

Om en smittad person hostar eller nyser ut i luften kan droppar med virus finnas kvar i luften, för att sedan falla ner på ytor. På dessa ytor kan viruset ligga kvar i flera dagar. 

Hygien

Med tanke på ovan nämnda information är det nu extra viktigt med den dagliga städningen och hygienen. 

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit som ett dagligt komplement. 

Desinficera ytor med desinfektionsmedel för att ytterliggare förhindra spridningen av viruset. 

 

Källa:https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/