MÖGELSANERING

Mögelsvampar är naturens hjältar som hjälper till att bryta ned döda djur, växter och annat organiskt material i naturen. Det tråkiga är att mögelsvamparna inte skiljer på ditt material och naturens material.  

 

Därför växer mögel i våra bostäder på organiska material där fukt är ett faktum. Mögel växer även på oorganiska material som t.ex. betong, 

men då är ytan nedsmutsad av organiska material. 

 

Fukt finns överallt och kan bli ett problem i våra bostäder där vi har bristfällig ventilation eller fuktskydd. 

Fuktproblem är ofta svåra att identifiera förrän man börjar se mögelpåväxten.

Kännetecken kan vara bubblor eller missfärgningar på ytskikt. 

 

Förekomsten av mögel påverkar inte bara bostaden negativt utan även din hälsa.

Vid mögelförekomst under en längre tid kan det orsaka astma och allergier. Därför är det av stor vikt att åtgärda fuktproblemet.

 

Fuktutredning/ mögelutredning

Innan saneringen påbörjas måste orsaken till problemet lokaliseras. 

Med hjälp av BioDetect instrument och fuktmätare kan vi testa graden av biologisk förorening på ytorna och samtidigt hitta orsaken till mögelangreppet. 

Utifrån resultaten bedömer vi och tillsammans med dig som kund hur problemet ska åtgärdas.

 

Efter avslutat mögelsaneringen ser vi till att problemet inte kan uppstå igen. Det kan vara allt ifrån avfuktning (läs mer om detta under avfuktning), rekonstruktion av byggnadsmaterial eller i bästa fall bara att ta bort möglet.

För att du som kund ska känna dig trygg dokumenteras allt före och efter skadan och överlämnas i en snygg folder.

 

Läs gärna mer om vilka material vi använder vid sanering av mögel här.