Högtryckstvättning av brandkadad fasad

Vid en brand öppnas ofta fönsterna upp på fastigheten för att släppa ut rök.

Här har röken ur ett brandskadat kök satt sina spår på tegelfasaden och lämnat efter svart sot. På liften ser vi en av våra killar syra och högtryckstvätta bort den svarta soten.