Frambilning av avloppsstam

En fastighet upptäckte läckage i sin avlopsstam.

Efter filmning av rören konstaterade man att samtliga rör var dags att byta ut. Schröder HG ringdes in för frambilning av rören samt att armera och gjuta igen.